Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony.

 

 

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia
a także wielu wspaniałych chwil
spędzonych w gronie najbliższych.

 

 

 

W odpowiedzi na 2 listy….

Po znakomitym odczycie red. S t a n i s ł a w a  M i c h a l k i e w i c z a zorganizowanym 16 listopada br.przez naszą księgarnię w związku z publikacją jego nowej książki „N a z i ś c i  i  s z a b e s g o j e” (Wydawnictwo B i b l i o t e k a  W o l n o ś c i, Warszawa, 2018), który przyciągnął mnóstwo łodzian – otrzymaliśmy dwa pisma.

Jedno od Macieja Pakowskiego, przedstawiającego się jako „adwokat Trybunału Metropolitalnego w Łodz”i, drugie – od Alicji Łuczak, „przedstawiciela prezydenta Łodzi ds. równego traktowania”.

Pan Pakowski zapewnia nas, że pisze do nas „działając w imieniu własnym oraz licznych osób stowarzyszonych na forach internetowych”, ale w te „liczne osoby” uwierzymy dopiero wtedy, gdy zobaczymy ich imienne upoważnienia dla p.Pakowskiego. Dalej p.Pakowski deklaruje, że „z głęboką dezaprobatą przyjmuje fakt promowania przez naszą księgarnię osoby p.Stanisława Michalkiewicza”.

To, oczywiście, nas nie dziwi, ale w przeciwieństwie do pana Pakowskiego, adwokata Trybunału Metropolitanego w Łodzi, zawsze z wielką radością i zainteresowaniem zapraszamy red.Stanisława Michalkiewicza ( a nie: „promujemy jego osobę”), którego odczyty gromadzą - naszym zdaniem – liczniejsze osoby niż te, „w imieniu których działa” p.Pakowski…

Zwracamy p.Pakowskiemu uwagę, iż c a ł k o w i c i e  m i j a  s i ę  z  p r a w d ą pisząc: „Stanisław Michalkiewicz wielokrotnie wyrażał się o naszych starszych braciach w wierze w sposób skrajnie pejoratywny”. Nie znamy żadnej t a k i e j wypowiedzi red.Stanisława Michalkiewicza, człowieka o wielkiej kulturze. Może p.Pakowski wskaże nam taką wypowiedź?...Chyba m i j a s i ę p.Pakowski z p r a w d ą także wtedy, gdy pisze, że red.Michalkiewicz jest „osobą, której język jakim posługuje się w debacie publicznej przysparzać może jedynie wrogów Kościołowi Katolickiemu”. Naszym zdaniem – może przysparzać tylko przyjaciół! Uważamy natomiast, że wrogów Kościołowi Katolickiemu przysparzają kłamcy, potwarcy i oszczercy, a nie ci, którzy mówią prawdę. Niech p.Pakowski, zwłaszcza jako „adwokat Trybunału Metropolitalnego w Łodzi” weźmie to sobie łaskawie pod uwagę…

Więźniowie powiadają: „Papuga łże za pieniądze”…

Co do treści pozostałej części listu p.Pakowskiego - traktujemy ją jako pełną obłudy propagandę „politycznej poprawności” z wykorzystywaniem powyrywanych z kontekstów cytatów i prosimy uprzejmie p.Pakowskiego, żeby – wraz ze swymi „licznymi” mocodawcami - nie zanudzał już nas więcej tego rodzaju bełkotem.

Co do listu p.Alicji Łuczak, przedstawicielki p.prezydent Zdanowskiej (o ile pełni ona legalnie swój urząd prezydenta, co jest nader wątpliwe):

Rozumiemy, że „wesoła posada”, jaką pełni w Urzędzie Miasta Łodzi wymaga od niej wykazywania się działalnością. „Rób coś, mów coś, ruszaj się!... Pani Alicja Łuczak wyraża zatem w swoim liści do nas „głębokie oburzenie w związku z nagłośnioną wizytą red.Stanisława Michalkiewicza w Łodzi i zapowiedzianym spotkaniem”.

Nie wydaje się nam jednak, żeby „wyrażanie swego osobistego oburzenia” należało do obowiązków urzędnika samorządowego, za które pobiera podatkowe pieniądze. Tymczasem p.Alicja Łuczak pisze dalej: „ Publicznie głoszona przez S.Michalkiewicza nienawiść do obcych nacji, pogarda dla ofiar przemocy, obraźliwe seksistowskie określenia delegują jego osobę do grona postaci, które nie działają na rzecz wartości, jakie pragniemy pielęgnować i upowszechniać w Łodzi”.

Osobista opinia p. Łuczak niewiele nas obchodzi. Zwłaszcza, że nic nam nie wiadomo, by red.Stanisław Michalkiewicz kiedykolwiek „głosił publicznie nienawiść do obcych nacji”, itd., itp., etc. Nieprawda, pomówienia i oszczerstwa mają krótkie nogi. Dziękujemy natomiast za opinię, że nasza księgarnia „kojarzona jest powszechnie z kulturą, wiedzą i rozumem”. Właśnie dlatego na przykład zapraszamy na organizowane przez nas spotkania między innymi red.Stanisława Michalkiewcza, a nie zapraszamy – na przykład – „dziewuch”, albo dziennikarzy z „Gazety Wyborczej”.

Co zapewne nie cieszy ani p.Pakowskiego, dzisiejszego „adwokata Trybunału Metropolitalnego”, ani p.Alicji Łuczak?...

Obydwa listy traktujemy jako próbę oczernienia red.Michalkiewicza, ale takie małostkowe usiłowania nie robią na nas wrażenia. Jak to powiedział pewien amerykanki komik: „Lilipuci mi nie imponują: widywałem już większych”…

Ewa i Waldemar Podgórscy

 

PS - serdecznie zapraszamy na stronę internetową Pana Stanisława Michalkiewicza  >>>


 

 


 

 

 

NA RATUNEK KSIĘGARNI !

 

Szanowni Państwo Fundacja Spectra Art ogłasza zbiórkę pieniędzy dla księgarni im.gen.Stefana Grota - Roweckiego w Łodzi przy ulicy Tuwima 34.
W 2001 roku małżeństwo księgarzy Ewa i Waldemar Podgórscy wydzierżawili lokal, w którym prowadzą księgarnię do dzisiaj.
Wyspecjalizowali się w literaturze historycznej, patriotycznej i niepodległościowej przywracając do świadomości narodowej przemilczane lub nieznane nieomal fakty z naszej historii.
Niezależnie od działalności komercyjnej państwo Podgórscy uruchomili z własnych funduszy cotygodniowe spotkania z pisarzami i osobistościami między innymi córką generała Grota -Roweckiego .W latach 2001- 2017 odbyło się ponad 600 spotkań autorskich przy publiczności często ponad 300 osób. Ci zasłużeni księgarze finansowali zwrot kosztów dojazdu do Łodzi, pobyt w hotelu i honorarium autorskie. Honorowy patronat nad księgarnią objął Związek Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956- 1989 w Łodzi pod przewodnictwem zasłużonego działacza, „Solidarności" Andrzeja Słowika. Przez minione 17 lat księgarnia wpisała się na trwale w pejzaż łódzkiego życia kulturalnego stanowiąc jego trwały element. Tym cenniejszy, że była i jest to działalność zainicjowana oddolnie spontaniczną indywidualną inicjatywą małżeństwa księgarzy.
Szanowni Państwo uratujcie księgarnię im.gen.Stefana Grota - Roweckiego swoimi wpłatami na pomagam.zrzutka.pl
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

 

jak najserdeczniej dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zaangażowali się w obronę naszej Księgarni Wojskowej im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Łodzi przy ul. Tuwima 34 przed oszczerstwami "Gazety Wyborczej", zmierzającymi najwyraźniej do likwidacji tej księgarni, a zwłaszcza jej pozakomercyjnej działalności dialogicznej, odczytowo-dyskusyjnej.

Dzięki postawie wszystkich Państwa i przy udziale redakcji łódzkiej „Gazety Polskiej” i kilku łódzkich dziennikarzy – m.in. red. Jarosława Warzechy, Janusza Janysa, Mariana Miszalskiego – sprawa nagłośniona została w mediach lokalnych i centralnych.

Szczególnie podziękowania kierujemy do dr p. Teresy Radon za odważne przedstawienie naszej sprawy podczas spotkania z łódzkim posłem Piotrem Glińskim, 31 stycznia 2018 r u o.o. Salezjanów.

Podczas tego spotkania otrzymaliśmy od posła publiczne zapewnienie "że udzielona będzie pomoc księgarni", pozwalająca jej na kontynuację pozakomercyjnej działalności.

Czy ta obietnica zostanie dotrzymana? Tego nie wiemy. Po spotkaniu dyr. biura poselskiego posła Piotra Glińskiego, Bartosz Kaczmarek doradził nam powołanie Fundacji na rzecz naszej księgarni.

W tej sprawie spotkamy się z naszymi sympatykami w najbliższym czasie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o nasej sytuacji.

 

Z podziękowaniami

Ewa Waldek Podgórscy.

 

 

 

 

 

Drodzy Państwo

Mając na względzie dalsze organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi wobec historii niepodległościowej Narodu Polskiego jak i również z tymi, którzy tą historię nam przekazują w formie książek i opracowań oraz biorą czynny udział w organizowanych przez nas spotkaniach, co wiąże się z kosztami poniesionymi przez nas jako organizatora, pragniemy poinformować o wprowadzeniu biletów wstępu w kwocie 5,00 zł (w tym VAT 23%).
Powyższa opłata przyczyni się do częściowego pokrycia wydatków związanych z naszą działąlnością. Jednocześnie informujemy że sala będzie otwarta godzinę przed spotkaniem co umożliwi nabycie biletów.
Z poważaniem - Ewa i Waldek Podgórscy

Wobec medialnej manipulacji „Gazety Wyborczej”:

Łodzianom wyjaśniamy

3  grudnia br. na łamach łódzkiej wkładki „Gazety Wyborczej” (dzień wcześniej – w Internecie)  ukazał się  tekst Estery Flieger zatytułowany „Miszalski za 5 złotych”.

 W tekście tym fałszywie poinformowano, że  biuro poselskie Piotra Glińskiego „bierze udział w promocji  książki Mariana Miszalskiego”.

Informujemy zatem, że spotkanie z Marianem Miszalskim ( autorem książki „Żydowskie lobby polityczne Polsce. Geneza, historia, współczesność” ) nie było „promocją” tej książki, gdyż ukazała się ona na ryku księgarskim w 2014 roku i już od dwóch lat jest – wedle informacji wydawcy(warszawskie Wydawnictwo 3S Media) – „najlepiej sprzedającą  się od dwóch  lat książką prawicową”. Takim też tytułem i wyróżnieniem  kryształowej statuetki  uhonorowana została na konwencji prawicy w Warszawie w roku 2015.

 Fałszywy jest też  tytuł w „Gazecie Wyborczej” – książka Mariana Miszalskiego nie kosztuje 5 złotych, kosztuje prawie 40 złotych („Gazeta Wyborcza” kosztuje  2 złote 50 groszy…) i pomimo takiej ceny  sprzedaje się bardzo dobrze.

 Wyjaśniamy też naszym licznym sympatykom , uczestniczącym w naszych spotkaniach, że od kilku miesięcy pobieramy 5 złotych za wstęp na te cotygodniowe spotkania z autorami ciekawych książek; wynika to stąd, że z samej tylko działalności księgarskiej  nie bylibyśmy w stanie pokryć kosztów tych cotygodniowych spotkań, na które składają się: zwrot kosztów podróży zapraszanych autorów, zapłata za hotel ( w przypadkach gości spoza Łodzi, którzy przeważają), honorarium autorskie, kwiaty (dla autorów-kobiet). Informujemy też, że jeszcze do niedawna ponosiliśmy koszty wynajmu sali na te spotkania.

 Pozostały wysiłek organizacyjny spotkań ponosi w całości nasza księgarnia.

Wyjaśniamy też, że patronat biura poselskiego W.Cz. Piotra Glińskiego nie był patronatem nad „promocją” książek zapraszanych autorów, ale patronatem nad  działalnością społeczno-kulturalną naszej księgarni, wykraczającą – jak powyżej pokazujemy – poza zwykłą działalność handlową.  Odkąd prowadzimy tę pozahandlową działalność  - nasze spotkania autorów z czytelnikami gromadzą  od kilkudziesięciu do kilkuset uczestników, a dyskusje  wokół  książek, wymiana poglądów i  dialog z autorami  trwają wiele godzin.

  Za docenienie naszego wieloletniego trudu byliśmy bardzo wdzięczni Panu Posłowi  i sądzimy, że wyrażaliśmy też  wdzięczność wszystkich uczestników naszych spotkań. Z przykrością więc komunikujemy, że po manipulacyjnym artykule w łódzkiej wkładce „Gazety Wyborczej”  Pan Poseł wycofał swój patronat.

                                                                           Ewa i Waldemar Podgórscy

                                                               Księgarnia Wojskowa im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego

                                                                            W Łodzi, ul. Julina Tuwima 34

Łódź, 3 grudnia 2016 roku


 

ODPOWIEDŹ PANA RED. MARIANA MISZALSKIEGO (pdf) >>>

 

FELIETON - GAZETA WARSZAWSKA (pdf) >>>

 

ASPEKT POLSKI (pdf) >>>

 

 

 
Krótsze ramię Moskwy. Historia kontrwywiadu wojskowego PRL
O bezpiece cywilnej, znanej jako UB (Urząd Bezpieczeństwa) i SB (Służba Bezpieczeństwa) – słyszał każdy Polak.
Wojskową Służbę Wewnętrzną większość z nas kojarzy tylko z kontrwywiadem wojskowym. W istocie, organa WSW były typową bezpieką wojskową, policją polityczną, która na co dzień ściśle współpracowała z bezpieką cywilną.
Sowiecki rodowód i zbrodnie założycielskie ** szkoły janczarów ** tajne i jawne struktury organizacyjne ** kontrola nad Wojskiem Polskim ** współpraca i rywalizacja z SB ** kontrwywiad kontra wywiad ** walka z Kościołem ** broń atomowa na terenie Polski ** kontakty i kontrakty z terrorystami ** wielkie ucieczki na Zachód ** stan wojenny i transformacja
Bezpieczniackie służby cywilne zostały po roku 1989 poddane weryfikacji, natomiast wojskowe zwartym szykiem, spokojnie i bez strat, przemaszerowały ku nowej – jak sądziliśmy, niepodległej – już rzeczywistości.
Niniejsza monografia obejmująca lata 1957-1990, wiedzie od kołyski bezpieczniackiej po resortową emeryturę, wszechstronnie dokumentując działalność wojskowych służb specjalnych Polski Ludowej. Ukazuje zasady funkcjonowania formacji, przedstawia kadrę dowódczą i motywy jej postępowania, ułatwiając zrozumienie pozornie niezwiązanych ze sobą mechanizmów transformacji po roku 1989.
Wreszcie dowiesz się, jak działało krótsze ramię Moskwy i jak przekształcało się w niewidzialną rękę rynku.
(źródło: https://wydawnictwofronda.pl/ksiazki/krotsze-ramie-moskwy-historia-kontrwywiadu-wojskowego-prl
)

 
Podpułkownik Bolesław Ziemiański wszystko poświęcił służbie Ojczyźnie. Zaczął jako nastoletni chłopak, w wieku 16 lat biorąc udział w walkach o Przemyśl, gdzie się urodził, i Lwów. Później zaangażował się w pracę wywiadowczą w Wilnie, a po przeniesieniu do Warszawy został aniołem stróżem Józefa Piłsudskiego. Było to zadanie niełatwe, bo Marszałek ochrony bardzo nie lubił i często w ostatniej chwili decydował się na wyjście poza Belweder, a Ziemiański dwoił się i troił, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Musiał mieć oko na całe otoczenie Piłsudskiego, szybko więc dorobił się wielu wrogów, m.in. w osobie Edwarda Śmigłego-Rydza.
Po śmierci Piłsudskiego nie było już dla niego miejsca w Belwederze, zajął się więc wywiadem. Całą II wojnę światową spędził w Rumunii, gdzie internowano polskie władze i wojsko. Dzięki licznym kontaktom i przyjaźniom, umożliwił ucieczkę na Zachód wielu Polakom, zarówno wojskowym, jak i cywilom. Gdy inwigilacja jego osoby nasiliła się, zaczął posługiwać się panieńskim nazwiskiem żony i jako Mościbrodzki kontynuował działalność wywiadowczą.
W 1941 dalsze przebywanie w Rumunii stało się dla niego zbyt niebezpieczne, podjął decyzję o ucieczce przez Turcję. Nie zdążył… Wytrwał na placówce wywiadowczej jeszcze dwa lata, po czym został aresztowany. W 1945 został  uprowadzony do Polski , gdzie czekały go lata więzienia, tortur i prześladowań. A wszystko za to, że całe swoje życie poświęcił wolnej Polsce… (źródło: http://www.ltw.com.pl)
 
 

JUŻ DO NABYCIA W KSIĘGARNI !


NOWY NUMER

GAZETY OBYWATELSKIEJ !

 

a w nim m.in.:


ABW        WOJCIECH SUMLIŃSKI
To historia zwykłych ludzi postawionych w niezwykłej sytuacji,
ujawniająca opatrzone klauzulą tajemnicy i najwyższej tajności szokujące szczegóły działania polskich służb specjalnych, odkrywająca mroczne sekrety polskiego kontrwywiadu…
historia o granicach ludzkich możliwości, pokazująca, że są rzeczy straszniejsze, niż śmierć…
zadająca kłam twierdzeniu, że są prawdy zbyt prawdziwe, by o nich opowiadać…
To historia niezwykła i niepokojąca, opowiadająca o świecie, w którym wszystko jest iluzją …
odpowiadająca na pytanie, dlaczego nie wykryto ani jednego sprawcy żadnego z licznych w ostatnich latach spektakularnych morderstw, nie wyjaśniono ani jednego przypadku z wielu głośnych samobójstw, nie odzyskano ani jednej złotówki ze zdefraudowanych i wytransferowanych za granicę miliardów złotych – pytanie, na które nikt nie udzielił odpowiedzi…
aż do tego momentu…
źródło opisu: https://sumlinski.com.pl/ksiazki/72-abw.html?searc...(?)
źródło okładki: https://sumlinski.com.pl/ksiazki/72-abw.html?searc...»
 
 
FATIMA I MASONERIA       STANISŁAW KRAJSKI
Nowa książka znanego badacza masonerii. Tym razem publicysta podejmuje się tematu orędzia fatimskiego. Czy jego interpretacje wizji przedstawionej w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej są prawdopodobne? Sam autor stawia wiele znaków zapytania i nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Książka oparta o wiele innych tez zawartych w książkach poświęconych Fatimie.
 
źródło opisu: http://multibook.pl/pl/p/Stanislaw-Krajski-Fatima-...(?)
źródło okładki: http://multibook.pl/pl/p/Stanislaw-Krajski-Fatima-...»


JUŻ W KSIĘGARNI !

 

ASPEKT POLSKI

ORAZ 

OBYWATELSKA GAZETA KORNELA MORAWIECKIEGO

 

 ASPEKT POLSKI - Wydawany przez Katolicki Klub im. Św. Wojciecha w Łodzi, społeczno-kulturalny miesięcznik "Aspekt Polski" znany jest dość daleko od naszego miasta. Od początku tworzony przez jest przez dużą grupę wytrwałych zapaleńców, którzy własnymi piórami zbudowali fenomen wydawniczy, nie mający chyba precedensu w Polsce.  W redakcji wszyscy pracują darmo, raczej dokładając do każdego numeru z prywatnej kieszeni. Pierwszy numer tego katolickiego miesięcznika ukazał się we wrześniu 1996 roku. I choć nieznacznie zmieniał się – a raczej poszerzał – skład redakcyjny, profil pisma pozostał niezmieniony.

Piszemy o polskich sprawach: o problemach wiary, o polityce, historii, kulturze, o Kościele. Przez 150[i] miesięcy ok. 600 osób – publicystów, kolporterów i redaktorów – swoją zawsze darmową pracą budowało potęgę "Aspektu Polskiego". W tym gronie spotkałem prawie wyłącznie Przyjaciół. (...) - MIROSŁAW ORZECHOWSKI

 

GAZETA OBYWATELSKA - Europa i razem z nią Polska 20 lat po odrzuceniu komunizmu wchodzi w kolejny dziejowy zakręt. Nawet więcej – w zakręt wchodzi rozpędzony, rozwijający się świat. Co robić żeby bezpiecznie wyjść na nową prostą? Wszelkie rozważania, pomysły i nawet przyczynki szukające odpowiedzi na to pytanie będą na tych łamach mile widziane. 
Chcemy, żeby „Gazeta Obywatelska” była inna od istniejących pism lokalnych i krajowych. Treść Inna co do treści i co do formy. Żeby w sposób prosty i zrozumiały informowała i poruszała tematy ważne i bliskie dla Czytelników. Ludzkie sprawy. Na wielorakich poziomach ogólności i aktualności. Żeby teksty były ideowo i politycznie zróżnicowane. Liberalne i solidarne, tradycyjne i nowoczesne, prawicowe i lewicowe, religijne i świeckie. Z jedynym warunkiem obywatelskiej troski. 
Forma jaka jest każdy widzi. Kolor w tekstach. Artykuły krótkie – do 5 tys. znaków (dłuższe wersje w internecie na www.gazetaobywatelska. info, lub kontynuacja w kolejnych numerach). Na ogół z możliwością czytania na pięciu poziomach (nasza koncepcja): tytułu, głównych myśli, śródtytułów, streszczenia i całości. Przejrzystość tematyczna stron. Powszechność działu.
„Skróty i Wycinki” z cytowaniem ciekawych myśli z prasy i Internetu. Prawda jest ciekawa Zdajemy sobie sprawę z trudności wydawania gazety. Przy skromności finansów i redakcji. Przy niepewności kolportażu. Zamierzamy poza obecnym nr 4 kontynuującym wyborcze wydania z wrześna i października wydać nr 5 grudniowy i od Nowego Roku być tygodnikiem.
Chcemy się poprawiać. Chcemy być wierni słowom Józefa Mackiewicza „że, tylko prawda jest ciekawa”. Prosimy o pomoc, współpracę w zbieraniu materiałów, w pisaniu i redagowaniu, w składzie i kolportażu. Wierzymy, że nasza Gazeta za grosze „GO” będzie szła razem z Tobą Czytelniku – do lepszej Polski.
Kornel Morawiecki
 

 

 

 


NOWOŚCI - PAMIĘTNIKI Z POBYTU NA SYBERII

 

TOM I - Rufin Piotrowski, przebywający na emigracji w Paryżu powstaniec listopadowy, wciąż nie porzucił myśli o wolnej Polsce. Z angielskim paszportem wraca potajemnie do kraju, żeby po raz kolejny podjąć próbę uwolnienia Ojczyzny z niewoli. 
Z niewielką gotówką, ale za to z ogromnym zapałem wyrusza w pełną trudów i niebezpieczeństw wędrówkę z Paryża - między innymi przez Wiedeń, Peszt i Kołomyję - do Kamieńca Podolskiego. Tu organizuje antycarską konspirację, za co zostaje skazany i osadzony w więzieniu w Kijowie, a następnie zesłany na dożywotnią katorgę pod syberyjski Omsk.
Pamiętniki... są  przejmującym świadectwem niezwykłego poświęcenia, oddania życia walce o Polskę i ogromnej tęsknoty za wolną Ojczyzną.
TOM II - Rufin Piotrowski, zesłany na Syberię za zorganizowanie antycarskiej konspiracji w Kamieńcu Podolskim, szesnaście miesięcy zbierał żywność, suszył chleb na suchary, rysował mapy i oszczędzał pieniądze.
Wreszcie, w lutym 1846 roku, uciekł z niewoli i ruszył w najdłuższą podróż swojego życia.
Pamiętniki... ukazują tę niezwykłą drogę, ale także codzienność życia na zesłaniu, ponadto prezentują funkcjonowanie carskiego aparatu represji. Są świadectwem niezwykłej determinacji i hartu ducha człowieka o szlachetnym sercu i prawym umyśle.

NOWOŚCI - WARTO MIMO WSZYSTKO

 

„Dziki człowiek”, „kobieta bez przywar”, a może „Święta Baba”, jak mawiał Kazimierz Kutz?
Nie boi się używać ostrego języka, potrafi być twarda, a jednocześnie pomaga i przytula.
Unika tych, którzy budzą nienawiść, bo szkoda jej na nią czasu.
Uczy, jak o siebie walczyć.
Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest „naszą Anią”, dla wielu – wielką artystką i autorytetem życiowym. Sama o sobie mówi: „zwyczajny człowiek jestem: jem, śpię, oddycham, zmywam podłogi…”.
Anna Dymna w bardzo osobistej, szczerej, bezkompromisowej rozmowie, która przede wszystkim uruchamia w ludziach dobre odruchy i uświadamia, że mimo wszystko warto… warto być lepszym człowiekiem.
Wojciech Szczawiński (ur. 1967), absolwent filozofii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, m.in. autor wywiadów rzek: Dziecięce pytania każdego z nas z Grzegorzem Mitrowskim, filozofem (Telbit, 2000), Alchemia Alchemika z Wojciechem Eichelbergerem, psychoterapeutą (Drzewo Babel, 2001), W poszukiwaniu mistrzów życia. Rozmowy o duchowości z Wojciechem Eichelbergerem, psychoterapeutą, i Tadeuszem Bartosiem, filozofem (Jacek Santorski&Co 2009), oraz wyboru wypowiedzi pacjentów domów hospicyjnych Myśli przy końcu drogi (Wydawnictwo Literackie, 2004).

NOWOŚCI - KREW NIE WYSYCHA NIGDY

 

Najnowsza książka Bohdana Urbankowskiego jest ważną lekcją historii. Tworzy ją zbiór opowieści, których początkiem było zawsze czyjeś wspomnienie. Autor opowiada między innymi o zbrodniach popełnionych przez Rosjan w śląskich Przyszowicach i w Miechowicach, o łagrze nad Pieczorą, o torturach w obozie "Zgoda", o procesie Roberta Brasillacha. Jak sam pisze, "wierność prawdzie – jak to odkrył już Conrad – jest zarazem wiernością dobru, w ten sposób »pisarz wymierza sprawiedliwość widzialnemu światu«".

NOWOŚCI - ZGLISZCZA

 

Akcja powieści dzieje się w latach 1945-1956. Opowiada o próbie uprawiania polityki na cmentarzu, jakim stała się powojenna Polska. Polityki zmierzającej do powstrzymania rozrostu hydry, jaką był komunizm.
Wydarzenia obserwujemy z perspektywy Stanisława Mikołajczyka, który podjął ryzykowny eksperyment, próbując ograć komunistów metodami parlamentarnymi, ale też z perspektywy żołnierzy wyklętych czy zwykłych ludzi imających się rozmaitych metod i dróg, aby uczynić nasz kraj normalnym i wolnym. Większość bohaterów to postaci autentyczne, obok nich pojawiają się postaci fikcyjne, które często miały swoje historyczne pierwowzory. Poza Stanisławem Mikołajczykiem, Stefanem Korbońskim czy Zygmuntem Żuławskim, partyzanckim dowódcą "Orlikiem" (Marianem Bernaciakiem) czy Kazimierzem Pużakiem jako wyraziści uczestnicy zdarzeń występują nasi opresorzy: Władysław Gomułka, Bolesław Bierut, Jakub Berman, Stanisław Radkiewicz, Luna Brystygierowa, oraz osoby uwikłane w rodzący się nowy system, na czele z Józefem Cyrankiewiczem i prof. Stanisławem Grabskim. Akcja rozgrywa się w wielu miejscach Polski - od Warszawy poprzez lasy wokół miasteczka Ryki na pograniczu Mazowsza i Lubelszczyzny aż po Poznań i Dolny Śląsk.
Ta książka to także zarysowana wyrazistymi kreskami panorama ówczesnego społeczeństwa z jego nieprostymi dylematami i wyborami. I hołd złożony Polakom upadającym, cofającym się, ponoszącym klęski, ale usiłującym zachować w strasznych czasach swobodę decyzji i człowieczeństwo.
Jestem pod ogromnym wrażeniem tej powieści. Oddaje ona sprawiedliwość i przywraca pamięć. Oddaje sprawiedliwość tym setkom tysięcy Polaków, którzy nie chcieli oddać po wojnie wolności, i przypomina tych najemników Stalina, którzy między Bugiem a "Odrą i Nisą" utrwalili Wielki Strach. Tu jedni i drudzy mają imiona, twarze: Mikołajczyk, Korboński, Marian Bernaciak „Orlik”, z drugiej strony – Gomułka, Bierut, Aron Pałkin, Luna Brystygierowa... Przywrócenie pamięci o zdobyciu władzy przez tamtą "elitę", o jej metodach i o cenie społecznego oporu tamtego czasu to wielka zasługa Autora. Poznając dzięki tej wiernej opowieści powojenne lata, lepiej możemy zrozumieć nasz czas i dojrzeć wśród nas "późnych wnuków" obu tradycji.
prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta
Piotr Zaremba - z wykształcenia historyk. Dziennikarz i publicysta; pracował kolejno w "Życiu Warszawy", "Życiu", "Nowym Państwie", "Newsweeku", "Dzienniku", "Polsce The Times", "Rzeczpospolitej" i "Uważam Rze". Jest autorem lub współautorem dwunastu książek. Zastępca redaktora naczelnego tygodnika "wSieci" i członek zespołu portalu "wPolityce.pl". Pisuje o polityce, kulturze i historii. Zgliszcza to jego pierwsza powieść historyczna.

NOWOŚCI - GIERKIZM CZYLI DOBRA ZMIANA

 

Najnowsza książka znanego polskiego publicysty, który nie kłania się poprawności politycznej.
 
Stanisław Michalkiewicz analizuje bieżącą sytuację polityczną Polski m.in. w kontekście narodowych resentymentów. Zdaniem autora realizowany przez PiS program rozdawnictwa publicznych pieniędzy za cenę zadłużania przyszłych pokoleń Polaków jest obliczony na zaskarbienie sobie nostalgicznych wspomnień na wzór nostalgii za Edwardem Gierkiem...

NOWOŚCI - DZIEJE POLSKI TOM III

 

Kolejny tom wspaniałej historii Polski opowiedzianej piórem profesora Andrzeja Nowaka liczy 462 strony, czyli o 80 więcej niż poprzednia część. Podobnie jak dwa poprzednie tomy charakteryzuje się wysokim poziomem edytorskim. Zdobią go liczne fotografie, rysunki, ryciny i mapy, które nie tylko dopełniają narrację autora, ale i poruszają wyobraźnię czytelnika. Dzieło to owoc wspaniałego warsztatu badawczego, niesamowitego talentu pisarskiego i ogromnej wiedzy profesora Nowaka. Tym razem barwną przygodę z historią rozpoczynamy w 1340 roku od rządów króla Kazimierza Wielkiego, którego anonimowy autor Kroniki katedralnej krakowskiej przyrównuje do starotestamentowego króla Salomona. Przez karty monumentalnego tomu wędrujemy towarzysząc kolejnym postaciom historycznym królowej Jadwidze, Władysławowi Jagielle, księciu Witoldowi, kardynałowi Zbigniewowi Oleśnickiemu, Kazimierzowi Jagiellończykowi i wielu innym aż do roku 1468.


DO POCZYTANIA:

"Opozycjonista okazał się majorem bezpieki" - Marian Kotarski przez lata uchodził za zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej. „Gazeta Polska Codziennie” ujawniła, że naprawdę nazywa się Marian Pękalski i był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Doszedł nawet do stopnia majora. Z kolei dzisiaj „Rzeczpospolita” podała, że Instytut Pamięci Narodowej zrywa współpracę z Oficyną Wydawniczą „Rytm”, której Pękalski vel Kotarski był współzałożycielem. czytaj całość >>> 

 

"Brzytwa na gardle" - Wyniki badań opisują mnie jako „roślinkę”. Nie powinienem ruszać się i mówić. A zostałem uzdrowiony. Dzięki modlitwie Kościoła – opowiada znany ewangelizator ks. Michał Misiak. – Jezus pozwolił mi uczestniczyć w swej śmierci, lecz Jego rany pochłonęły moje. czytaj całość >>>

 

WIĘCEJ W DZIALE CZYTELNIA. ZAPRASZAMY!


POLECAMY !!!

REPLIKI ODZNAK I MEDALI PATRIOTYNO-WOJSKOWYCH

zobacz >>>

 


Janusz Janyst
Limeryki dla moich znajomych
 
Spotkania, które robi Księgarnia Wojskowa
to szczególna uczelnia, bez zbędnego słowa
Podgórskim za patriotyczną postawę
zbito wystawę - przypomnę tę sprawę
Lewacy nie śpią. A ich metoda nienowa.

Księgarnia w Radiu Wnet !!!

4 września 2015 roku mieliśmy zaszczyt zaprezentowania Naszej Księgarni w Radiu Wnet,

posłuchajcie >>>

http://www.radiownet.pl/publikacje/poranek-4-wrzesnia-2015-z-lodzi


KARTA KLUBU TELEWIZJI REPUBLIKA

To Twoje świadectwo uczestnictwa w budowie wolnych mediów w Polsce.
To także potwierdzenie przynależności do grona szanujących tradycję, nowoczesnych Polaków, które przekłada się na konkretne wsparcie niezależnych środków społecznego przekazu.
Po złożeniu zamówienia i wybraniu sposobu dostawy innego niż e-mail, spersonalizowana karta powinna dotrzeć do Państwa w ciągu kilku dni roboczych.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stefan Paweł Rowecki, ps. „Grot”, „Rakoń”, „Grabica”, „Inżynier”, „Jan”, „Kalina”, „Tur” (ur. 25 grudnia 1895 w Piotrkowie Trybunalskim[2], zm. 1-2 sierpnia[3] 1944 w Sachsenhausen) – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Armii Krajowej (dowódca Sił Zbrojnych w Kraju) (od 14 lutego 1942 do 30 czerwca 1943), teoretyk wojskowości.

 

Czytaj więcej >>>

 

 

Dyplom przekazany przez naszą księgarnię
Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Album Panu Premierowi Kaczyńskiemu został przekazany przez szefa łódzkiego PIS-u Marcina Mastelarka
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENILI NAS

 

 

NASI PRZYJACIELE

 

     

     

     Młodzieżowa parafialna orkiestra dęta "Ad Astra" Andrzejów. Dyrygent maestro Stanisław Tetera

   

 
 
 

Idąc za Nią, nie zbłądzisz.

Modląc się do Niej, nie zwątpisz.

Myśląc o Niej, nie zmylisz się.

Jej się trzymając, nie zginiesz.

Pod Jej opieką nie doznasz lęku.

Gdy cię prowadzić będzie, nie utrudzisz się.

Gdy ci łaskawa będzie, dojdziesz do celu.

Święty Bernard z Clairvaux, De Maria Virgine

 

 

 

    

 

    

Web Traffic: Today 47 | Yesterday 111 | This week 47 | This month 3108 | Total 219183 | Powered by CoalaWeb